ขั้นตอนการผสมเทียมโค

ขั้นตอนการผสมเทียม

 • เตรียมแม่โคที่เป็นสัดเข้าซองบังคับสัตว์
 • เตรียมน้ำอุ่น อุณหภูมิ 35 – 40 องศาเซลเซียส ลงในภาชนะ
 • นำหลอดน้ำเชื้อพันธุ์ที่ต้องการผสม ลงวอร์มประมาณ 20 – 30 วินาที
 • นำหลอดน้ำเชื้อที่วอร์มเสร็จแล้ว เช็ดให้แห้งบรรจุลงบนปลายปืนฉีดน้ำเชื้อ โดยดึงแกนปืนฉีดน้ำเชื้อลงมาให้หลอดน้ำเชื้อลงบรรจุได้พอดี
 • ใช้กรรไกรตัดปลายหลอดน้ำเชื้อออกประมาณ 1 ซม. หรือสิ้นสุดสีปิดหลอด
 • นำหลอดครอบพลาสติกมาสวมลงบนปลายปืนฉีดน้ำเชื้อ ดึงลงมาให้สุดด้านล่าง พร้อมทั้งล๊อคปืนฉีดน้ำเชื้อกับหลอดครอบพลาสติกให้แน่น ดันแกนปืนฉีดน้ำเชื้อขึ้นมาด้านบน จนมีน้ำเชื้อปริ่มๆ เพื่อดูว่ามีน้ำเชื้อในหลอดหรือไม่
 • สวมถุงมือด้านที่ล้วง เหน็บปืนฉีดน้ำเชื้อไว้กับรักแร้ด้านตรงข้ามที่สวมถุงมือ
 • ทำความสะอาดอวัยวะเพศ
 • ใช้มือเปิดปากอวัยวะเพศ และนำปืนฉีดน้ำเชื้อสอดเข้าปากอวัยวะเพศ
 • เมื่อสอดเครื่องยิงน้ำเชื้อหรือปืนฉีดน้ำเชื้อเข้าไปแล้ว ใช้มือที่สวมถุงมือล้วงเข้าทางทวาร เพื่อไปสัมผัสกับคอมดลูก เพื่อแต่งให้ปลายเครื่องยิงน้ำเชื้อ อยู่ที่บริเวณคอมดลูก
 • หลังจากนั้นให้ฉีดน้ำเชื้อเข้าบริเวณคอมดลูกหรือตัวมดลูก
 • เมื่อฉีดน้ำเชื้อเรียบร้อย ถอนเครื่องยิงออกพร้อมทั้งนวดมดลูกเบาๆ ปล่อยวัวออกจากซองบังคับ
 • ทำการบันทึกประวัติการผสม, ชื่อเจ้าของโค, พร้อมกับกำหนดวันคลอด เพื่อให้เจ้าของโคได้รับทราบ
 • หลังจากผสมไปแล้ว 21 วัน ถ้าแม่โคไม่แสดงอาการเป็นสัดอีก แสดงว่าแม่โคตัวดังกล่าวอาจจะผสมติด
 • ถ้าผสมติด แม่โคจะคลอดลูกเมื่อตั้งท้องได้ประมาณ 280 วัน